Serveis Comptables

L'ARACGI posa a la seva disposició  els programes  UCONTAW i UFACTUW.

Aquests programes  poden ser instal·lats a la seva empresa.

 La facturació i/o la introducció d'assentaments comptables, pot fer-se per la mateixa  l'empresa o realitzar-la el personal  d'ARACGI. 

 Visites regulars o puntuals a l'empresa per tal de donar els nostres serveis insitu i així facilitar  la gestió diària o puntual segons necessitats

 Revisió de la comptabilitat, previsions de tancament exercici i preperació dels estats de comptes per sol.licitar financiació.