Agrícola

L'assessorament en aquest apartat es centra en els següents punts:

  • Compliment del Codi de Bones Pràctiques Agràries (CBPA).
  • Planificació de la fertilització de cultius.
  • Aplicació de fitosanitaris.
  • Altres aspectes per al compliment de la condicionalitat en l'apartat agrari i mediambiental.

Per tal de realitzar l'assessorament dels apartats anteriors es farà en funció de la planificació i calendari dels cultius i de la demanda dels serveis per part dels clients.

Visites concertades a l'explotació segons les necessitats.