Serveis a l'empresa agrària

  • Tramitació d'ajuts agroramaders: DUN, pla de millora, incorporació de joves.
  • Plans de gestió de dejeccions ramaderes.
  • Condicionalitat.
  • Gestió Tècnico-econòmica de les explotacions.
  • Altres serveis puntuals per la gestió de l'empresa