L'equip

El personal d' ARACGI està format per titulats amb les diferents àrees: econòmica,fiscal, jurídica i agronòmica-ramadera.

Així mateix  compte amb un ampli ventall de professionals col.laboradors amb diferents àrees.

Han realitzat la formació obligatòria que estipula el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per tal d'estar acreditats com assessors en el Sistema d'Assessorament Agrari de Catalunya.

Assessors en l'àrea Empresarial: Anna Turon  i  Mª del Carmen Vegas


L'Anna Turon està diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Girona  i és Tècnica superior en prevenció de riscos laborals.

Mª del Carmen Vegas García està diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat de Girona , Llicenciada en Ciè

Assessor en l'àrea d'Agronomia: Núria Amich


La Núria Amich està diplomada en Enginyeria Tècnica en Explotacions Agropecuàries per la Universitat de Girona.

Assessor en l'àrea de Veterinària i Medi Ambient : Pau Rubio


En Pau Rubio està Llicenciat en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona.