Assessorament Fiscal

 Tramitar i liquidar els impostos estatals corrents de  IRPF, IVA, Societats i les declaracions infromatives ( M-190; M-390; M-347; M-349...)

 També es tramita la Devolució Extraordinària de l'impost sobre Hidrocarburs per agricultors i Ramaders.

  Declaració d'alta, baixa i midificació  censal (Model 036).

  Liquidacions  del Departament d'Economia i finances de la Generalitat