Què fem

Serveis a empreses i particulars

 • Comptabilitat.
 • Assessorament fiscal.
 • Serveis de laboral i contractes, nòmines i Seguretat Social.
 • Impostos: irpf, iva, imp.societats...
 • Trànsit : canvi titularitat, ROMA, docuemntació...
 • Altres Gestions Administratives

Serveis a l'empresa agrària

 • Tramitació d'ajuts agroramaders: DUN, pla de millora, incorporació de joves.
 • Plans de gestió de dejeccions ramaderes.
 • Condicionalitat.
 • Gestió Tècnico-econòmica de les explotacions.
 • Altres serveis puntuals per la gestió de l'empresa