Ramadera

L'assessorament en aquest apartat es centra en els següents punts:

 

  • Traçabilitat animal.
  • Plans de prerequisits (autocontrols)
  • Benestar animal.
  • Altres aspectes de seguretat alimentària: sanitat i alimentació animal, gestió de residus...
  • Altres aspectes per al compliment de la condicionalitat en l'apartat ramader.
     

Per tal de realitzar l'assessorament dels apartats anteriors es farà en funció del tipus d'explotació, tenint en compte les necessitats que es donin en cada cas.

Visites concertades a l'explotació segons les necessitats