Serveis a empreses i particulars

  • Comptabilitat.
  • Assessorament fiscal.
  • Serveis de laboral i contractes, nòmines i Seguretat Social.
  • Impostos: irpf, iva, imp.societats...
  • Trànsit : canvi titularitat, ROMA, docuemntació...
  • Altres Gestions Administratives