% RETENCIONS 2016

Activitats econòmiques                           1%

Capital mobiliari                                    19 %

Capital Inmobiliari                                 19 %

Activitats professionals                         15%

Activitas professionals nou inici             7%

Activitas agrícoles i ramaderes              2%

Engreix de porci i avicultura                   1%