24/03/2017

DUN 2017

Declaració Única Agraria(DUN)

Té que incluir la totalitat de la superficie agrària, forestal i improductiva, d'acord amb el SIGPAC, així com les dades de ramaderia que formen part de l'explotació.

La DUN es pot presentar de l'1 de febrer al 31 de desembre del 2017.

Si hi ha sol.licitud d'ajudes, es presentarà de  l'1 de febrer al 2 de maig del 2017.

Plaç extraordinari amb penelització: del 3 al 27 de maig del 2017.

Per fer la DUN a la nostre entitad, demanar hora concertada !